Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας

Κατά βάθος όλοι ξέρουμε πότε είμαστε στον «σωστό δρόμο»...

περισσότερα >>
Αρέσει: 0 / Σχόλια: 0
Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες

Υπάρχει κάτι στο χρωμόσωμα Υ...

περισσότερα >>
Αρέσει: 0 / Σχόλια: 0
Ο τρόπος που καθόμαστε δείχνει τον χαρακτήρα μας!

Σταυροπόδι, με τα πόδια χαλαρά ή στα πλάγια...

περισσότερα >>
Αρέσει: 0 / Σχόλια: 0
Σπιτικό γαλάκτωμα καθαρισμού από έλαιο τριαντάφυλλου!

Ένα υπέροχο καθαριστικό από ροδέλαιο και...

περισσότερα >>
Αρέσει: 0 / Σχόλια: 0

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις άνεργων νέων για το πρόγραμμα "voucher"εισόδου στην αγορά εργασίας

Διαβάστε κι άλλα σχετικά με:   Save Money
Από τη Δευτέρα 15 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις άνεργων νέων έως 29 ετών στο voucher.gov.gr για το πρόγραμμα επιταγή (voucher) εισόδου στην αγορά εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε 35.000 χιλιάδες νέους να βρουν την πρώτη τους εργασία ή να μπουν και πάλι στον εργασιακό «στίβο», αφού πρώτα παρακολουθήσουν επιδοτούμενα σεμινάρια ειδίκευσης και προωθηθούν για πρακτική σε επιχειρήσεις.

Η «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» διακρίνεται σε τρεις φάσεις, κατά τις οποίες οι νέοι άνεργοι που θα συμμετάσχουν:

Θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης σε κέντρα δια βίου εκπαίδευσης (π.χ. ΚΕΚ). Τα ΚΕΚ θα πληρωθούν με την επιταγή (voucher) που θα έχει λάβει ο υποψήφιος. Είναι στην ευχέρεια του υποψηφίου να επιλέξει όποιο ΚΕΚ επιθυμεί, για να ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τις επιχειρήσεις υποδοχείς θα τις προτείνει στον υποψήφιο το κάθε ΚΕΚ. Το ΚΕΚ θα προσφέρει παράλληλα συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στον δικαιούχο του voucher. Η αμοιβή του ΚΕΚ για τη φάση αυτή περιλαμβάνεται στο ποσό που θα έχει λάβει μέσω voucher.

Mε το τέλος της πρακτικής άσκησης, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την εργασία τους στην επιχείρηση με πλήρη μισθό και ασφάλιση. Η επιχείρηση θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα για τις ασφαλιστικές εισφορές για ένα έτος, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τον εργοδότη.

Με ποια διαδικασία θα δοθεί το voucher – Αιτήσεις

Οι αιτήσεις των άνεργων νέων 18-29 ετών για το voucher γίνονται αποκλειστικά στο http://www.voucher.gov.gr. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, μέσω συστήματος μοριοδότησης. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει βάσει μορίων. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων περιγράφεται αναλυτικά στις σελίδες 19 – 21 του οδηγού του προγράμματος.

Τα κριτήρια επιλογής για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ είναι:
Έτος κτήσης του πτυχίου.
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012)
Βαθμός πτυχίου.
Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας.

Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για τους αποφοίτους Γυμανσίου/Λυκείου/ΙΕΚ είναι
Ηλικία υποψηφίου.
Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).

Το epidotisimag.gr συνιστά στους υποψηφίους να προσέξουν:  H υποβολή των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική φόρμα οποιουδήποτε άλλου website (συμπεριλαμβανομένων των site των εκπαιδευτικών φορέων) ΔΕΝ αποτελεί αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Επίσης, όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα voucher, δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση έναντι του ΚΕΚ, όπου θα παρακολουθήσουν το επιδοτούμενο σεμινάριο. Τα ΚΕΚ θα πληρωθούν για τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά μέσω voucher.

Το σύστημα θα αποδώσει στον υποψήφιο έναν Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Ο νέος άνεργος θα πρέπει να κρατήσει τον αριθμό ΚΑΥΑΣ, καθώς θα του χρειαστεί στη συνέχεια σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος. Οι αριθμοί ΚΑΥΑΣ των δικαιούχων που θα επιλεγούν για να λάβουν το voucher θα αναρτηθούν σε ειδικό πίνακα στο voucher.gov.gr.

Το voucher θα παραλάβουν οι υποψήφιοι από τον ΟΑΕΔ, και στη συνέχεια θα το προσκομίσουν στο ΚΕΚ της επιλογής τους. Επίσης θα προσκομίσουν την αίτηση εκτυπωμένη, και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια, που αναφέραμε πιο πάνω. Τα δικαιολογητικά (πτυχίο, φορολογική δήλωση, δίπλωμα ξένης γλώσσας κ.λπ.) θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το voucher ξεκινάει στις 15 Απριλίου 2013 και θα λήξει στις 22 Μαΐου 2013.

Ποιες ειδικεύσεις παρέχονται στα ΚΕΚ μέσω voucher
Η εκπαίδευση των άνεργων νέων θα αφορά τα παρακάτω θεματικά πεδία:
Αγροτικά
Οικονομία – Διοίκηση
Παιδαγωγικά
Περιβάλλον
Ενέργεια
Μεταποίηση – Εμπόριο
Πολιτισμός – Αθλητισμός – Επικοινωνίες
Τεχνικά – Μεταφορές
Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική Φροντίδα

Ποιοι θα υποβάλουν αίτηση για το voucher εισόδου στην αγορά εργασίας
Πιο αναλυτικά, δικαίωμα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα έχουν νέοι 18 έως 29 ετών, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΑΤΕΙ», από τους οποίους θα επιλεγούν 15.000 άνεργοι, απαιτείται να έχουν:
πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνω­ρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΑΕΙ ή το ΑΤΕΙ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95, καθώς και
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν και όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και με­ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», από τους οποίους θα επιλεγούν 20.000 άνεργοι, απαιτείται:
να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95, καθώς και
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Οι παροχές του προγράμματος voucher εσόδου στην αγορά εργασίας
Έως 2.700 ευρώ σε 35.000 ανέργους. €2.700 θα λάβουν 15.000 νέοι άνεργοι. €2.400 θα δοθούν σε 20.000 δικαιούχους.

Το πρόγραμμα «Επιταγή (Voucher) Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους» παρέχει 2 ειδών ενισχύσεις στους ανέργους που θα επιλεγούν:

Επιταγή (voucher): Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας θα είναι ύψους €1.100. Το voucher αυτό θα δοθεί ως αμοιβή στους παρόχους κατάρτισης για τις υπηρεσίες τους (κατάρτιση και συμβουλευτική). Το ποσό της επιταγής (voucher) θα ανέλθει στα 1.400 ευρώ, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Στους άνεργους νέους θα δοθεί εκπαιδευτικό επίδομα ύψους:
€2.700 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους δικαιούχους που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ. Από τα €2.700, τα €400 αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και τα €2.300 στο επίδομα πρακτικής άσκησης.
€2.400 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους άνεργους νέους που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων €400 αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και €2.000 στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης θα καταβληθεί στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και του πρώτου μήνα πρακτικής. Το επίδομα πρακτικής άσκησης θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της πεντάμηνης πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το voucher
Περισσότερες πληροφορίες για την επιταγή (voucher) εισόδου στην αγορά εργασίας δίνονται τηλεφωνικά 800 11 44444.

Πηγή epidotisimag.gr

Διαβάστε κι άλλα σχετικά με:   Save Money
Συντακτική Ομάδα
15/04/13 18:44
Αρέσει: 0 / Σχόλια: 0
<< Προηγούμενο Επόμενο >>    
Πίσω… στο σπίτι των γονιών μου!

Στις μέρες μας κυριαρχεί η επιστροφή-συγκατοίκηση στο σπίτι των γονιών...

Διαβάστε περισσότερα...
Γυναίκα και Υγεία...

Διαβάστε περισσότερα...
ΠΟΔΗΛΑΤΟ. Κορίτσια ποδήλατο ξανά!

Όλες μας αποκτήσαμε κάποτε το παιδικό μας όνειρο ένα ποδηλατάκι!

Διαβάστε περισσότερα...